J.W.Kok" /> Your SEO optimized title page contents
Zoeken

SubsidieKan ik subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers krijgen?
Sinds 2 juli 2012 kunt u als particulier subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. U kunt 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen, met een maximum van €650. Voor zonneboilers en warmtepompen is geen subsidie beschikbaar.
Subsidie zonnepanelen vanaf 1 juli 2012 
U ontvangt 15% van de het aankoopbedrag van uw zonnepanelen. Van uw installatie wordt maximaal 3,5 kWp (kilowattpiek) gesubsidieerd. Zo’n installatie wekt genoeg energie op om een gemiddeld huishouden van stroom te voorzien. Het maximum subsidiebedrag is € 650.
Alleen de materiaalkosten (zoals de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers) komen voor subsidie in aanmerking. Dus niet de arbeidskosten voor bijvoorbeeld installatie van het systeem.
Aanvragen subsidie zonnepanelen 
U kunt de subsidie zonnepanelen aanvragen bij Agentschap NL. Bij uw aanvraag moet u een digitale kopie meesturen van de aankoopovereenkomst met de installateur (dat getekend is op of na 2 juli 2012). Per adres kan 1 aanvraag worden ingediend. 
Subsidiebudget zonnepanelen 
De nieuwe subsidieregeling loopt tot en met 2013. In 2012 is voor de regeling € 22 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen circa 30.000 subsidies worden verstrekt. In 2013 bedraagt het budget € 30 miljoen.
De subsidie voor zonnepanelen is een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De 5 fracties in de Tweede Kamer (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) en het demissionaire kabinet hebben daarover in april 2012 overeenstemming reikt. Het akkoord beperkt het begrotingstekort in 2013 tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp). De maatregelen uit het begrotingsakkoord staan in de Voorjaarsnota 2012, het financiële overzicht van het lopende begrotingsjaar. 
Geen subsidie voor zonneboiler, micro-WKK en warmtepomp 
U kunt geen subsidie meer aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, micro-warmtekrachtketels (micro-WKK) en warmtepompen. Deze subsidie maakte onderdeel uit van de regeling Duurzame warmte voor bestaande woningen, die in 2011 is beëindigd.
Zoeken binnen Rijksoverheid.nl 
zonnepanelen        

Zoeken binnen Rijksoverheid.nl